سرخط
تیم های ملی فوتبال انگلیس و آلمان در دیداری تدارکاتی به تساوی رضایت دادند.