سرخط
تالاب لیپار در شهر چابهار به خاطر محیط عجیبی که دارد به تالاب خون معروف شده است.