سرخط
تدابیر اقتصادی رسول خدا در تأمین معیشت همسرانِ خود تدابیر اقتصادی رسول خدا در تأمین معیشت همسرانِ خود نوشتار حاضر، با هدف بررسی سبک زندگی رسول خدا(ص) در امور مالی خانواده و با استفاده از منابع تاریخی، روایی و تفسیری کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که تدابیر رسول‌خدا (ص) در تأمین معیشت همسران خویش چگونه بوده است؟ چکیده وضعیت اقتصادی زندگی رسول خدا(ص) و چگونگی معیشت همسران آن حضرت، در شمار موضوعاتی است که با وجود اهمیت آن، تحت تأثیر نوشته‌های تاریخی مربوط به دعوت، غزوات و اخلاق اجتماعی پیامبر، چندان مورد توجه مورخان قرار نگرفته است. نوشتار حاضر، با هدف بررسی سبک زندگی رسول خدا(ص) در امور مالی خانواده و با استفاده از منابع تاریخی، روایی و تفسیری کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که تدابیر رسول‌خدا (ص) در تأمین معیشت همسران خویش چگونه بوده است؟یافته ­های این پژوهش، حکایتگر آن است که رسول خدا(ص) در کنار ساده ­زیستی و تلاش برای فراهم‌ آوردن امکانات داخلی زندگی در حد کفاف و حتی توصیه همسران به پرهیز از تجملات و زینت‌های اضافی، از هیچ کوششی برای تأمین نفقه لازم آنان فروگذار نمی‌کردند. کلیدواژه ها: رسول‌ خدا(ص)؛ همسران رسول خدا(ص)؛ خانواده در اسلام؛ معیشت همسران پیامبر(ص)؛ مهریه؛ نفقه نویسنده: فرزانه حکیم زاده: دانش‌پژوه سطح چهار جامعة‌الزهراو مدیر گروه تاریخ اسلام واحد پژوهش جامعة‌الزهرا فصلنامه تاریخ اسلام - دوره 16، شماره 2- مسلسل 62، تابستان 1394. برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.