سرخط
۱۶ آذر در تقویم رسمی کشور به نام روز دانشجو نام گذاری شده است؛ به همین مناسبت فیلمی را در ادامه می بینید که در آن دکتر حبیب الله فاضلی خاطره ای از دوران دانشجویی خود که صادق زیبا کلام استاد او بوده را تعریف می کند.