سرخط
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی از محکومیت ۴.۴ میلیارد ریالی برای قاچاق سیگار خارجی خبر داد.