سرخط
ترکیب پرسپولیس برای دیدار با سپیدرود مشخص شد.