سرخط
هیأت بازرسی از تاریخ ۱۱ آذرماه لغایت ۱۳ دی ماه در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام مستقر است.