سرخط
مجله تایم جنبش اجتماعی زنانی را که علیه آزار جنسی افشاگری کردند، به عنوان شخصیت سال ۲۰۱۷ میلادی برگزید. تایم روز چهارشنبه این جنبش را که با هشتگ