سرخط
ساعاتی مانده به سخنرانی دونالد ترامپ درباره انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس (اورشلیم) که حرکتی نمادین در به رسمیت شناختن این شهر بعنوان پایتخت