سرخط
عیادت متفاوت مهران غفوریان از امیر نوری سوژه کاربران فضای مجازی شد.