سرخط
قزوین- مستند ساز قزوینی گفت: پناهگاه حامی در ششمین حضور جشنواره ای خود در پردیس سینمایی چهارسو در بخش مسابقه ملی جشنواره سینما حقیقت به روی پرده می رود.