سرخط
مهاجم آرژانتینی در پستی در شبکه‌های اجتماعی، برای پیدا کردن و ملاقات پسر بچه با استعداد ایرانی تقاضای کمک کرد.