سرخط
ارتش نیجریه با استناد به تهدید ویدئویی رئیس جمهور آمریکا علیه مهاجران مرز‌های جنوبی آمریکا، تیراندازی به معترضان شیعه در نیجریه را توجیه کرد.