سرخط
ریموند چاو، تهیه‌کننده هنگ‌کنگی و کاشف بروس لی درگذشت.