سرخط
«مثلا میتوانیم بگوییم که علی دایی در ورزشمان به آن رسیده، اما در سینما نمیتوان گفت: گلزار سوپراستار است.»