سرخط
وزیر دفاع ترکیه تأکید کرد که خروج نیروهای این کشور از ادلب سوریه محال است.