سرخط
مدیرعامل روزنامه قانون در ایران که مدتی در زندان اوین تهران بازداشت بوده، یک اگهی کنایه آمیز خطاب به رئیس بند ۲۰۹ زندان اوین منتشر کرده است. بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین زیر نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اداره می شود. ایالات متحده مدتی پیش زندان اوین تهران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد.