سرخط
تهیه کننده و مجری برنامه ثریا به انتقاد علی مطهری از این برنامه واکنش نشان داد.