سرخط
در ماه اوت، تلاش روسیه برای برگزاری یک کنفرانس صلح بین دولت افغانستان و نیروهای طالبان فرجامی در پی نداشت. اکنون از یک کنفرانس جدید سخن می‌رود. کنفرانسی که قرار است روز ۹ نوامبر در مسکو برگزار شود.