سرخط
دولت پاکستان کشیدن قلیان در پایتخت و سایر شهرهای این کشور را ممنوع اعلام کرد.