سرخط
آرسنال و لیورپول در جدالی مهیج و تماشایی به تساوی 1-1 رضایت دادند.