سرخط
وزیر آموزش و پرورش از مسئولان مدارس و معلم‌ها بابت مهیا کردن امکان پخش مسابقه فوتبال امروز در مدارس تشکر کرد.