سرخط
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه ۸۷ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی انجام شده و تا پایان سال به نزدیک ۱۰۰ درصد می‌رسد، گفت: آذربایجان‌ غربی در زمینه کاهش زمان دادرسی‌ در موقعیت مناسبی داشته و بالاتر از میانگین کشوری است.