سرخط
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از دستگیری محکوم فراری قاچاق پوشاک که سال قبل به این اتهام محاکمه و حکم محکومیت وی توسط شعب تعزیرات حکومتی این استان صادر شده بود خبر داد.