سرخط
در نشست مشترک مسئولان قضائی استان تهران به مشکلات حقوقی ۸۰ نفر از مراجعان رسیدگی شد.