سرخط
بازیگر فیلم «شبی که ماه کامل شد» گفت:بازی در فیلم سخت بود و رنج زیادی برای ایفای شخصیت عبدالحمید متحمل شدم.