سرخط
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا با انتقاد از برخی فیلم‌های ارائه شده در جشنواره فیام فجر، گفت: متاسفانه در جشنواره فیلم فجر امسال شاهد بی بندوباری های اخلاقی بیش از حدی هستیم.