سرخط
آیت الله صدیقی گفت: حضرت زهرا (س) به تعبیر قرآن عطیه الهی است.