سرخط
دادستان عمومی و انقلاب تهران آخرین وضعیت پرونده مؤسسه فرشتگان، سکه ثامن و دومان تومان را تشریح کرد.