سرخط
بر اساس اعلام سفیر آلمان در ناتو قرار است برلین پرداخت هزینه های دفاعی به این سازمان را افزایش دهد.