سرخط
کیفیت هوای تهران امروز با افزایش ۳۰ واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص ۷۹ در شرایط سالم قرار دارد.