سرخط
یک فرد مسلح در روز جمعه به سمت نمازگزاران در ۲ مسجد نیوزلند تیراندازی کرد. در این حادثه بسیاری از شهروندان کشته شدند.