سرخط
پرواز تیم فوتبال پرسپولیس برای سفر به رشت با تاخیر انجام می‌شود.