سرخط
مسئول قرارگاه جنوب کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: ۲۵ اسفندماه ساعت ۱۰ صبح پیکر ۱۱۵ شهید تازه تفحص شده از داخل خاک عراق وارد ایران خواهند شد.