سرخط
کاربران فضای مجازی نسبت به تیتر جنجالی بی‌بی‌سی پیرامون حمله تروریستی نیوزیلند و بنوعی بی‌اهمیت جلوه دادن این حادثه واکنش نشان دادند.