سرخط
رئیس کل دادگستری استان فارس در آخرین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و صیانت از حقوق بیت المال در سال ۹۷ بر هوشیاری نهاد‌های متولی امر زمین در راستای پیشگیری از تصرفات و زمین خواری احتمالی متصرفان در ایام نوروز تأکید کرد.