سرخط
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفت: در راستای اجرای احکام و دستورات قضایی بیش از ۵۰۰ هزار مترمربع از اراضی و عرصه‌های ملی در شهرستان پردیس در یکسال گذشته آزاد سازی شده است.