سرخط
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان به تشریح اقدامات بنیاد تعاون زندانیان در سال گذشته پرداخت و گفت: بنیاد تعاون زندانیان به حرفه آموزی مددجويان، تولید و همچنین ایجاد درآمد برای زندانیان و خانواده‌های آن‌ها می‌پردازد.