سرخط
گزارش اولیه سقوط بوئینگ در اتیوپی عامل خطای انسانی را مردود اعلام کرد.