سرخط
محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن در واکنش به گزارش شبکه چهار انگلیس در مورد جنگ یمن گفت هویت واقعی متجاوزان به این کشور هر روز آشکارتر می شود.