سرخط
سخنگوی وزارت کشور گفت: با تاکید وزیر کشور برای هر استان سیل زده یک وزیر معین توسط دولت تعیین می‌شود که تا تثبیت اوضاع، امورات را نظارت و پیگیری خواهند کرد.