سرخط
وزارت کشور پاکستان در گزارشی از دریافت تابعیت 635 شهروند خارجی طی چند سال اخیر در این کشور خبر داد.