سرخط
شمار افراد بی خانمان در انگلیس در فاصله زمانی یک ماه بیش از هزار نفر افزایش پیدا کرده تا جایی که شمار شهروندانی که در انگلیس شب را در خیابان‌ها سپری می‌کنند با رشدی صعودی روبرو بوده است.