سرخط
سرمربی پارس جنوبی جم نسبت به شرایط زمین چمن ورزشگاه تختی جم گلایه های تندی را بر زبان آورد.