سرخط
دادستان عمومی و انقلاب شهریار با بیان اینکه ۲۴۰ واحد ضایعاتی غیرمجاز پلمب شدند گفت: این اقدام سبب کاهش سرقت در سطح شهریار شده است