سرخط
بازیگران بسیار زیادی در دنیای سینما وجود دارند که کار خود را از صفر شروع کرده اند ولی هم اکنون از مشهور ترین و ثروتمندان آمریکایی هستند.