سرخط
تصادف مرگبار در محور ریگان-نرماشیر، ١١ نفر کشته و مجروح بر جای گذاشت.