سرخط
مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پایان اسکان نوروزی فرهنگیان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۱۷۳ نفر ـ. روز از مراکز اسکان فرهنگیان استفاده کرده‌اند.