سرخط
آمریکا صنایع فلزی و صنایع معدنی ایران را تحریم‌ کرد. اهمیت این صنایع برای ایران چقدر است و چرا پیش از محصولات پتروشیمی به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند؟ نوید جمشیدی، رونامه‌نگار اقتصادی از تهران پاسخ می‌دهد.