سرخط
کتابفروشی هدایت در شهر برلین روز پنجشنبه ۹ مه میزبان چهارمین دوره "نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور" بود. این نمایشگاه از ۲۷ آوریل تا ۲۰ ماه در شهرهای مختلف اروپا در حال برگزاری است.